De uitvaartverzorging voor Heerhugowaard en omstreken

Uitvaartverzorging Heerhugowaard biedt innovatieve oplossingen om uitvaarten nog persoonlijker te maken.

Welke keuze ?

 

Eén van de belangrijkste keuzes die bij een uitvaart genomen moet worden, is voor begraven of cremeren. Vaak is de voorkeur van de overledene daarover wel duidelijk.

 

Begraven 

Begraven is doorgaans een ander ritueel dan cremeren. Dit omdat u tot op het laatst bij de overledene kunt zijn. Het graf is in de meeste gevallen direct ook een gedenkplek zodat het afscheid wat geleidelijker kan plaatsvinden. Met bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkteken kunt u deze plek een persoonlijk tintje geven. U kunt kiezen voor een familiegraf, waardoor u als familie bij elkaar komt te liggen. Als u voor begraven kiest, is er keus uit verschillende soorten graven.

Algemeen graf
Een Algemeen graf is eigendom van de gemeente. U kunt een plek in dit graf huren voor een vooraf vastgestelde periode (meestal 10 jaar). De gemeente bepaalt wie er in het graf worden bijgezet en na hoeveel jaar het graf geruimd wordt. Een algemeen graf wordt doorgaans gedeeld met een andere overledene. Het verlengen van de huurperiode is niet mogelijk. Per begraafplaats gelden andere regels met betrekking tot het plaatsen van een gedenk(graf)monument.

De keuzemogelijkheden zijn erg beperkt of zelfs nihil.

Huurgraf
Een Huurgraf is een graf dat u voor een periode van 10 of 20 jaar kunt huren. De rechthebbende van het graf bepaalt wie er in het graf mag worden bijgezet. In veel gevallen kunt u aan het eind van de huurperiode de termijn verlengen. Het aantal personen (meestal twee) dat in een huurgraf begraven mag worden, de regels en tarieven voor huurgraven verschillen per begraafplaats, evenals de regels voor het plaatsen van een grafmonument.

Koopgraf
Een Koopgraf is een graf dat u kunt kopen voor een onbepaalde tijd. Dergelijke graven komen steeds minder voor. In deze omgeving is de aankoop van een graf alleen nog mogelijk op begraafplaats Westerveld in Driehuis.

Bovengronds begraven/ bijzetten
Een bovengronds graf wordt ook wel een galerijgraf genoemd. Een bovengrondsgraf biedt plaats voor één overledene, maar het is eveneens mogelijk om familiegraven te reserveren. Meer informatie over bovengronds begraven.

Wij bieden u de mogelijkheid om op een geheel eigen wijze invulling te geven aan het afscheid. Onze dienstverlening is niet regionaal gebonden (zie gemeenten in de voettekst), nabestaanden geven zelf aan waar de opbaring, een dienst in een kerk of ander gebouw, de begrafenis of de crematie zal moeten plaatsvinden.

Cremeren 

Cremeren is doorgaans goedkoper dan begraven.

Als u kiest voor cremeren, dan moet u beslissen wat er daarna met de as moet gebeuren. In principe zijn er twee mogelijkheden: bewaren of verstrooien. Binnen deze mogelijkheden zijn diverse keuzes te maken:

Verstrooien
Als u kiest voor verstrooiing van de as, dan kunt u dit doen op diverse plekken:

  • Het strooiveld van het crematorium, u kunt dit laten doen of zelf doen.
  • Boven zee, per boot of per vliegtuig, ook hier geldt: u kunt het laten doen of zelf
  • Op een voor u dierbare plek (hiervoor heeft u wel toestemming nodig van de grond-eigenaar).

Bewaren
Het bewaren van as kan op diverse plekken:

  • In een algemene nis in het crematorium (niet toegankelijk).
  • In een binnen- of buitencolumbarium (urnenmuur).
  • In een urnengraf (op sommige begraafplaatsen mogelijk).
  • In of op een bestaand graf.
  • Thuis (bijvoorbeeld in een sierurn).
  • In een sieraad (er zijn speciale sieraden waarin u een beetje as kunt bewaren).

Advies

Bent u er nog niet uit? Onze medewerkers helpen u graag bij het maken van de keuze. We hebben een ruime ervaring met zowel begrafenissen als crematies en houden rekening met speciale wensen.

Het OrangeLine logo © , Uitvaartverzorging Heerhugowaard.